به وبلاگ ما خوش اومدید - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
محمد کلاهچی - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
همینجوری... - پنجشنبه سی ام مرداد 1393
پوکیدن ینی این - پنجشنبه سی ام مرداد 1393
بغض - پنجشنبه سی ام مرداد 1393
دختروپسر......خخخ - پنجشنبه سی ام مرداد 1393
جووووووووک - پنجشنبه سی ام مرداد 1393
سلامتی القاعده.. - پنجشنبه سی ام مرداد 1393
لعنت... - پنجشنبه سی ام مرداد 1393
محسن یگانه - پنجشنبه سی ام مرداد 1393
چه کسی میگوید - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
بیچاره بچه ههههههههههه - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
بگو بینم؟ - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
نوازشگر...... - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
سکوت سرد تنهایی هدایت عبدی - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
چشمه وقتی ما خواب هستیم!!! - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
طرف.... - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
[عنوان ندارد] - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
خرفت - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
[عنوان ندارد] - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
سوال شرعی - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
بدون شرح - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
دکتر - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
اصلا یه وضعی - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
دل تنگ بچه ها - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
هنر نزد ایرانیان هستو بس... - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
چی شد؟ - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
حرف زدن با مادر - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
خیلی باحاله داره یخ میزنه فک کنم ههههه - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
این مردچگونه حسین رضازاده رابلندکرد! - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
بدبخت شدش - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
............ - سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393
اين دخدرااااا... - چهارشنبه سی ام مرداد 1392
یخچال خونمون - دوشنبه سی ام مرداد 1391
خداحافظ اقای اخلاق... - یکشنبه سی ام مرداد 1390
خیلی غمگینم - یکشنبه سی ام مرداد 1390
الان بچه شيش ماهه - شنبه سی ام مرداد 1389